fbpx

Zwaar weer op komst

Lightning Strike

Failliete bedrijven, eenzaamheid, hulpbehoevenden, ouderen, verenigingen, sportclubs, cultuur, (jeugd)zorg, armoede, gezondheidsklachten, maatschappelijke opvang en bijstand. Venray wordt maatschappelijk direct en op lange termijn enorm geraakt door de coronacrisis.

In juli wordt de kadernota en daarmee het beleid voor de komende jaren vastgesteld door de gemeenteraad. De financiële gevolgen van de crisis zijn daar nog niet in verwerkt. De cijfers zijn dus in werkelijkheid minder rooskleurig. Toch maken we ons niet de meeste zorgen over de financiële impact van de crisis maar zo mogelijk nog meer over de hierboven genoemde maatschappelijke gevolgen.

VVD Venray vindt het geen goed idee om bij de kadernota hier niks over te zeggen. We zien nu al aankomen dat alle extra corona-uitgaven komende jaren netjes onder “onvoorzien” worden weggeboekt. Onvoorzien? Kom nou!! We wéten dat we in zwaar weer terechtkomen!

Juist als gemeente moeten we ons inzetten om de onvermijdelijke lokale maatschappelijke effecten het hoofd te bieden. Nu al kan er een voorziening opgenomen worden in de kadernota. Al is het maar een inschatting. En de te verwachten maatschappelijke problemen moeten tenminste worden benoemd.

VVD Venray roept het college op om zo snel mogelijk niet alleen de financiële impact in kaart te brengen, maar ook de maatschappelijke. De uitkomsten moeten dienen om vervolgens direct bij te sturen op het beleid.

Niet blind vasthouden aan een collegeprogramma. Dat was geschreven in een vorige werkelijkheid en de realisatie ging toch al erg langzaam. Nee nu laten zien dat je nu de nood aan de man is, kan optreden en bijsturen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email