fbpx

Zorgen over ons elektriciteitsnet

electricity

Het electriciteitsnet in Venray kent een groot probleem. Er is te weinig transportcapaciteit beschikbaar. Dit geldt overigens ook voor vele andere omliggende gemeenten.

Energiestation Venray is een station met structurele congestie (verstopping). Dat wil zeggen dat er geen transportcapaciteit is voor teruglevering.  Enexis is druk met het uitbreiden maar is ook sterk afhankelijk van het energienet van TenneT (de landelijke hoogspanningsnetbeheerder). Zoals het er nu uitziet zal er in 2027 pas echt genoeg capaciteit op het net aanwezig zijn.

Intussen worden de inwoners gestimuleerd om te investeren in duurzame energie en zien we bij zo’n 30% van de huishoudens zonnepanelen op de daken verschijnen. Voor kleinverbruik lijkt er ook nog voldoende ruimte in het net te zijn om terug te leveren. Maar hoe zit dat in de zomermaanden als de zon volop schijnt en de panelen maximaal rendement opleveren. Op dat moment wordt er mogelijk te veel teruggeleverd. Als op dat moment de zonnepanelen hun energie niet kwijt kunnen in het net zullen ze afschakelen en niets meer opleveren. Grote initiatieven (zoals ons gemeentehuis) worden helemaal niet meer aangesloten en zullen daarom ook minder renderen.

Het zou wel erg zuur zijn als onze inwoners die investeren in een duurzame samenleving straks op het moment van oogsten (in de zomer) ineens achter het net vissen.

Vraag en aanbod van energie vallen niet altijd samen en investeringen in eigen opslagcapaciteit zijn nog erg kostbaar. Daarom zijn wij als burger afhankelijk van onze netbeheerders.

Op 3 februari zal VVD Venray hierover vragen stellen aan TenneT /Enexis

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email