Vrienden van de VVD Venray

Wanneer je als inwoner van Venray mee wil doen met VVD Venray, ben je van harte welkom! 

Meedoen kan op verschillende manieren, er is altijd een passende plek voor iedereen, of je nu ambities hebt om raads- of commissielid te worden, campagne wil voeren, financieel wil steunen (zie onder deze pagina), of alleen maar af en toe wil meedenken, alles kan en niets moet! Neem hiervoor contact met ons op.

Ook zijn er veel inwoners die (nog) geen actieve rol wensen maar wel graag op de hoogte blijven.
Deze groep inwoners noemen we de Vrienden van de VVD Venray.

Vrienden van de VVD Venray zijn aangesloten bij de VVD Venray, zonder enige verplichting. Hierdoor kan de (steun)fractie beter inspelen op actualiteiten en klankborden bij de achterban in Venray. Andersom worden deze inwoners beter geïnformeerd over actuele zaken die spelen binnen de gemeente en in de fractie. 

Vriend worden
Iedere inwoner van Venray die 12 jaar of ouder is en die zich heeft aangemeld middels het bijgaande aanmeldformulier zal als vriend worden genoteerd van de club “Vrienden van de VVD Venray”.

Deelname geeft geen verplichtingen! Ook niet financieel.
Door aanmelding ontvang je af en toe informatie van Vrienden van de VVD Venray en de uitnodigingen voor activiteiten per e-mail.

Onze Educatie- en Activiteitenwerkgroep organiseert tenminste vijf bijeenkomsten per jaar (dit is niet gelukt tijdens corona), waarvoor alle steunfractieleden met introduce(é) en ook alle vrienden uitgenodigd worden.

Vul onderstaand formulier in om vriend te worden: 

Doneren

De VVD staat voor transparantie en onafhankelijkheid. Bij alles wat wij als partij doen en wat de mensen die ons vertegenwoordigen doen.
Zeker bij het accepteren van giften mag er geen enkele twijfel bestaan over ons handelen. Daarom hebben wij een giftenreglement gemaakt.

Hoe kan ik mijn bijdrage overmaken?

Je kunt jouw bijdrage direct overmaken naar 

VVD regio Maasland:
Rekeningnaam: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Rekeningnummer NL41 ABNA 0543 4450 38
Belangrijk: Vermeld bij de omschrijving: TGV VVD VENRAY

Kan ik mijn bijdrage aftrekken van de belasting?

Ja, dat kan. De VVD is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege deze ANBI-status kun je jouw gift als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte. Er gelden wel wat voorwaarden. Meer informatie vind je op de site van de Belastingdienst. 

Wordt mijn gift openbaar gemaakt?

Wij registreren alle bijdragen. Alleen als het totaal van je giften in een kalenderjaar € 4.500 of meer is, maken we het openbaar. Dat gebeurt in de jaarrapportage van het VVD-hoofdbestuur.

Ik wil graag op een andere manier een bijdrage leveren, kan dat?

Jazeker, dat kan. Fijn dat je een bijdrage wilt leveren!

Hiervoor kun je het beste een e-mail sturen naar info@vvd-venray.nl of appen met 0478- 85 11 80