fbpx

Wie A zegt…

Voor de komende raadsvergadering 12 mei zijn twee voorstellen geagendeerd die allebei gaan over klimaatverandering en energietransitie: Namelijk de Regionale Energie Strategie (RES) en het zonnepark Smakt. Het eerste wordt een hamerstuk en het tweede belooft politiek vuurwerk te worden met ongewisse afloop. Hoe kan dat toch, ze gaan immers beide over hetzelfde onderwerp?

De RES is de regionale uitwerking van het klimaatakkoord. Zo algemeen en vaag dat er niemand over valt, een verplicht nummertje van Rijkswege: “veel geblaat en weinig wol”. Tekenend is dat de consultatie van alle gemeenteraden geen inhoudelijke reacties heeft opgeleverd! Daarmee is het ook volstrekt onduidelijk wat we er mee opschieten.

Iets meer houvast geeft de KODE Venray die afgelopen najaar van kracht is geworden. Hierin zijn voor Venray criteria afgesproken om initiatieven voor de opwekking van duurzame energie te toetsen. Tot zover is iedereen het in grote lijnen eens.

Maar als diezelfde energietransitie (waar we ons via de RES en KODE Venray aan committeren) echt concreet wordt, zoals bij het zonnepark Smakt, dan wordt het totaal anders. Wanneer mensen zien wat initiatieven betekenen voor hun woonomgeving, dan ontstaat weerstand. Weerstand die niet gemakkelijk weggenomen kan worden met een omgevingsdialoog.

VVD Venray heeft begrip hiervoor, wil ook op zoek naar draagvlak en oplossingen maar vindt het inmiddels niet netjes om plannen geheel te weigeren als ze aan de KODE voldoen. Ook wanneer een deel de omgeving zich tegen de plannen heeft gekeerd. De rug recht houden in dit soort dossiers vraagt om politieke moed.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email