fbpx

“Waar de markt het niet oppakt, doen wij het”

Gisteren hebben we tijdens de raadsvergadering een nieuw grondbeleid vastgesteld. Er volgde tijdens de vergadering een inhoudelijk debat waarbij er discussie was over het al dan niet opnemen van natuur, landschap en klimaat als functies in dit grondbeleid.

VVD Venray kan zich goed vinden in dit nieuwe situationele grondbeleid. Venray kan hiermee een actiever grondbeleid gaan voeren, na jaren van passief grondbeleid. Mogelijke aankopen worden daarbij niet beperkt tot slechts woningbouw en bedrijventerreinen. Daarmee kan Venray vanaf nu kansen pakken die voorbij komen en die de markt niet oppakt.

VVD Venray schrijft niet voor hoe het moet qua grondaankopen. Of dat nu aankopen voor wonen, natuur of industrie zijn. Deze verantwoordelijkheid ligt eerst bij de markt, maar als de markt het niet oppakt is de gemeente aan zet. Het college pakt deze verantwoordelijkheid door gisteren tijdens de raadsvergadering een nieuw situationeel grondbeleid voor te leggen.

Eerder hebben we als VVD Venray extra budget voor elkaar gekregen voor 10% meer bos. We geven het college hiermee geen blanco cheque, maar extra armslag om doelstellingen die we hebben te halen en/of meer realistischer te maken.

Dit geldt voor allerlei doelen. Met passief grondbeleid komen we er niet. Vandaar dat wij voor dit grondbeleid hebben gestemd en ook tegen het amendement van CDA. We hebben zowel doelstellingen voor woningbouw, maar ook voor natuur en industrie.

Wel hebben we de wethouder om evaluatie gevraagd. We hebben hem gevraagd om zowel op situationele aankopen alsook het grondbeleid in zijn geheel te evalueren. Dit heeft de wethouder ook toegezegd. We hebben vertrouwen in de toekomst, met een college dat kansen kan pakken om gemeentelijke opgaven te realiseren.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email