VRIENDEN VAN VVD-VENRAY

Binnen de VVD Venray zijn we op zoek naar mensen die sympathiseren met de VVD Venray om te komen tot een club ” Vrienden van de VVD Venray “

Aanleiding
Door de nieuwe regionale structuur van de VVD (Venray valt onder de VVD Maasland) dreigt de binding met de plaatselijke VVD in het gedrang te komen. Hierdoor wordt de VVD Venray wellicht minder als lokale partij gezien. Dit leidt tot minder betrokkenheid bij de (potentiele) lokale achterban en uiteindelijk tot electoraal verlies wanneer het om de bezetting van de gemeenteraad gaat. Dat zou heel jammer zijn en per saldo was de VVD bij de landelijke verkiezingen ook in Venray de grootste partij. Er is dus nog werk aan de winkel om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen meer zetels te behalen. Naast dat wij ons richten op VVD leden willen we ook veel meer aandacht besteden aan de VVD stemmers.

Doel

Vrienden van de VVD Venray houdt de (potentiele) achterban betrokken bij de VVD Venray, zonder de verplichting van een landelijk lidmaatschap. Hierdoor kan de fractie beter acteren op wat speelt en klankborden bij de achterban in Venray. Daarmee worden deze inwoners beter geïnformeerd over actuele zaken die spelen binnen de gemeente en in de fractie.

Lid worden
Iedere inwoner van Venray die 12 jaar of ouder is en die zich heeft aangemeld middels het bijgaande aanmeldformulier zal als vriend worden genoteerd van de club “Vrienden van de VVD Venray”.

Deelname geeft geen verdere verplichtingen! Ook niet financieel. Door aanmelding ontvang je de nieuwsbrief van Vrienden van de VVD Venray en de uitnodigingen voor vergaderingen en activiteiten per e-mail.

De onlangs binnen VVD Venray opgerichte Educatie- en Activiteitenwerkgroep organiseert tenminste vijf bijeenkomsten per jaar, waarvoor alle leden met introduce(é) en ook alle vrienden uitgenodigd zullen worden.

Vul onderstaand formulier in om u als vriend aan te melden.