fbpx

Vragen over handelen van wethouder en burgemeester

cloasing the deal in modern office interior

Vanuit diverse inwoners van Venray en door de pers worden momenteel veel vragen gesteld aan de lokale politiek over recente publicaties betreffende handelingen van wethouder Loonen en burgemeester Winants.

Binnen de gemeenteraad en het gemeentebestuur van Venray is een integriteitsconvenant van kracht wat van toepassing is bij twijfel over de integriteit van onze bestuurders: 

Als er een vermoeden bestaat van een integriteitsschending, dan wordt eerst onderzocht of inderdaad sprake is van een schending en pas daarna wordt er geoordeeld over de kwestie. Pas dan ook kan het op de politieke agenda worden geplaatst en komen politieke consequenties in beeld.

Van belangenverstrengeling is sprake als het publiek belang wordt vermengd met het persoonlijk belang van een politieke ambtsdrager of dat van derden. Hierdoor is een zuiver besluiten of handelen in het publiek belang niet langer gewaarborgd. Niet alleen feitelijke belangenverstrengeling, maar ook de schijn ervan moet worden vermeden. Artikel 1.1 uit de gedragscode voor wethouders in Venray luidt: “Een wethouder moet actief en uit zichzelf (de schijn van) belangenverstrengeling tegengaan.”

Daarnaast ontvingen wij vragen over de rol van de burgemeester en zijn handelen in deze kwestie. VVD Venray beschouwt het als de taak van de burgemeester om de bestuurlijke integriteit van de gemeente te bevorderen en te bewaken. Deze taak vervult hij of zij door boven de partijen een neutrale positie in te nemen.

Het al dan niet publiceren van onderzoeksresultaten door de pers is een eigen afweging van de pers. Elke bemoeienis daarmee achten wij ongepast.

VVD Venray hecht groot belang aan transparantie maar ook aan zorgvuldigheid in deze kwestie. Wij willen zo snel mogelijk complete helderheid over de feiten. Op basis van deze feiten zullen we vervolgens onze (politieke) conclusies trekken.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email