fbpx

Vooruit!

Finance

Afgelopen dinsdag was de begrotingsbehandeling. Een belangrijk moment van het jaar waarin de financiële inkomsten en uitgaven voor het komende jaar door de gemeenteraad worden beoordeeld. Doel van de begroting is grip krijgen en houden, en sturing geven aan het college en de gemeente.

VVD Venray is een liberale partij. Dat betekent o.a. dat wij een samenleving met zo veel mogelijk vrijheid voor mensen willen. Wij zitten in de politiek om dat juist lokaal te bereiken. Tijdens de begrotingsbehandeling 2023 hebben we goed van ons laten horen. Met resultaat, maar daarover zo meer.

Volgens Venrayse tradities zijn er afgelopen maandagavond weer vele moties ingediend om richting te geven aan het college voor de komende periode.

Onze moties

Wij als VVD Venray hebben een motie ingediend om vaart te maken met het ontwikkelen van bedrijventerreinen. Dit om zo onze lokale ondernemers en hun eveneens hardwerkende werknemers ruimte te bieden om te blijven ontwikkelen. Venray moet wat ons betreft een voedingsbodem blijven voor ondernemers. En niet alleen voor de ondernemers maar uiteraard ook voor de werknemers. Het zou eeuwig zonde zijn als ondernemers verkassen naar elders doordat ze beperkt worden in hun groei.

Uit onze koker kwam ook de motie (oproep) om actiever aan de slag te gaan met het ontwikkelen van woningbouw. We hopen dat daarmee snel diverse nieuwe woningen herrijzen in en aan de rand van de kern en op de dorpen. We hebben de ambitie de komende jaren 2.000 woningen te bouwen (ter vergelijk Brûkske:1965 woningen) dus met alleen inbreiding komen we er niet.

Beide moties zijn met een grote meerderheid aangenomen.

Ook hebben we ingestemd in het harder aanpakken van huisjesmelkers die internationale werknemers op een onjuiste wijze huisvesten. Binnen het thema veiligheid hebben we vóór de motie gestemd om aan de slag te gaan met de diverse onveilige verkeerssituaties in onze mooie gemeente. 

Niet alles kreeg onze steun

Toch moeten we ook kritisch zijn. Ook de portemonnee van de gemeente kent een bodem en het huishoudboekje moet ook op de lange termijn op orde blijven.

Omdat wij een partij zijn die kort op de financiële bal zit, hebben we tégen het voorgestelde compensatiefonds van €750.000,- voor 2023 gestemd.

Wij vinden dat, naast alle sociale regelingen die er al zijn, het interen op onze gemeentelijke reserves zonder specifiek doel of kaders (regels) geen verstandig idee is. Waar we ook tegen hebben gestemd is het oprekken van de minimaregelingen tot 150%. Het zijn lastige afwegingen maar wat ons betreft moet werken juist lonen; iets dat al een tijd onder druk staat. En tenslotte wordt het geld dat de gemeente uitgeeft ook door ons als gemeenschap betaald.

Ook is er een motie ingediend door een aantal partijen voor een gemeentelijk meldpunt voor straatintimidatie. Wij hebben hier als enige partij tegen gestemd. Onze motivatie daarbij is tweeledig. Enerzijds is er een wetsvoorstel in behandeling in Den Haag waarbij straatintimidatie strafbaar wordt. De rol van de politie moet daarbij centraal blijven. En bovendien zijn er al verschillende meldpunten. Dit maakt het voor een slachtoffer juist onduidelijk waar hij/zij terecht kan en waar hij/zij echt door een professional geholpen wordt met de juiste doorverwijzing.

Dus kortom, wij willen vooruit. Niet door iedere keer de portemonnee te trekken maar wel door heel specifiek te kijken naar wat we in Venray nodig hebben; nú maar juist ook in de toekomst. Zodat Venray een fijne en (financieel) gezonde gemeente blijft.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email