fbpx

Voorjaarsnota

Close-up of open purse

Voorjaarsnota & Meerjaren uitgaven- en investeringsplan 2019-2022.

Beleidsarme voorjaarsnota akkoord. Stuwmeer restant-investeringskredieten.

Zonder dat de effecten van het coalitieakkoord in de voorjaarsnota verwerkt zijn is deze dermate beleidsarm dat daar weinig tegen in te brengen valt.

Zorgpunt is wel het stuwmeer aan restant-investeringskredieten ter hoogte van € 46.000.000.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email