Voorjaarsnota

Voorjaarsnota & Meerjaren uitgaven- en investeringsplan 2019-2022.

Beleidsarme voorjaarsnota akkoord. Stuwmeer restant-investeringskredieten.

Zonder dat de effecten van het coalitieakkoord in de voorjaarsnota verwerkt zijn is deze dermate beleidsarm dat daar weinig tegen in te brengen valt.

Zorgpunt is wel het stuwmeer aan restant-investeringskredieten ter hoogte van € 46.000.000.

Standpunten Raadsvergadering 3 juli 2018

Deel dit bericht:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *