fbpx

Verder op de ingeslagen weg

Road marking arrows

Vertrouwen in de politiek is voor iedereen belangrijk voor het democratisch proces. Gekozen volksvertegenwoordigers en bestuurders hebben dat vertrouwen ook nodig voor een breed gedragen politiek beleid. Vertrouwen is de lijm die hen bindt.

Onderzoek van het Kieskompas toonde echter aan dat circa 40 procent van de Nederlanders aangeeft weinig tot zeer weinig vertrouwen te hebben in de gemeente. Daarbij scoort de lokale overheid beter dan ‘Den Haag’ en is er meer vertrouwen in kleine gemeenten dan in grote steden. Ondanks dit verschil is er geen reden om in Venray achterover te leunen. Noord-Limburg doet het in vergelijking namelijk beduidend slechter: circa 50% van de respondenten gaf aan weinig tot zeer weinig vertrouwen te hebben in hun gemeente. Waar vertrouwen ontbreekt, volgt al snel een behoefte aan controle. Dat uit zich onder andere in een groot aantal WOB-verzoeken (verzoeken tot openbaarmaking van bestuurlijke informatie) aan het adres bij gemeenten.

Hoe nu verder? De oplossing voor herstel van vertrouwen ligt mijns inziens niet in controle. De oplossing ligt in transparante communicatie aan de voorkant, van zowel de politiek als bestuurders. De Venrayse politiek heeft die handschoen opgepakt door een transparant formatieproces in te gaan. Door openbare vergaderingen zoals een duidingsavond, terugkoppeling vanuit de (in)formateurs en persberichten wordt de Venrayse inwoner meegenomen in de totstandkoming van een nieuwe coalitie. Ik vertrouw erop dat het nieuw te vormen bestuur zal voortgaan op de ingeslagen weg naar een groter vertrouwen in onze overheid.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email