fbpx

Vaststelling bestemmingsplan Rouwkuilenweg / Steegse Peelweg Ysselsteyn

Goede ondernemers kijken naar de toekomst

Agrarische onderneming investeert om kosten te reduceren, om de afzet te verbeteren en om extra meerwaarde aan zijn eindproduct toe te kunnen voegen.

De VVD stemt dan ook in met de wijziging van het bestemmingsplan om de mogelijkheid te bieden de champignonkwekerij uit te breiden met een compostdrogerij, een duurzame energiecentrale (SDE-subsidie verleend) en een champignonverwerkingsinstallatie. Om economisch rendabel te kunnen blijven is schaalvergroting maar ook verbreding van activiteiten binnen de productieketen nodig.

Positief neveneffect is dat het totaal aan transportkilometers afneemt, punt van aandacht is de correcte afwikkeling van het verkeer rondom de locatie.

Motie:
Startnotitie grootschalige agrarisch industriële ontwikkelingen in het Buitengebied

Onderzoek gestart naar uitgangspunten en richtlijnen

De VVD steunt de motie van de coalitiepartijen om te onderzoeken hoe om te gaan met toekomstige grootschalige agrarische ontwikkelingen in het Buitengebied. Welke uitgangspunten moeten we hanteren? Welke richtlijnen en toetsingscriteria kunnen we opstellen om toekomstige grootschalige ontwikkelingen te kunnen beoordelen? De startnotitie moet in het voorjaar van 2019 gereed zijn.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email