Uw gegevens op straat?

Informatiebeveiliging en privacy is een onderwerp dat steeds meer aandacht en investeringen van overheden vraagt. Dit komt door steeds meer cyberaanvallen, de grote hoeveelheid persoonsgegevens waar de gemeente verantwoordelijk voor is en de aangescherpte regelgeving.

Datalekken, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik, datamanipulatie en inbraak in informatiesystemen kan grote schade opleveren voor overheden, burgers en bedrijven. Deze moeten erop kunnen bouwen dat hun gegevens veilig zijn bij de overheid. Als persoonsgegevens in verkeerde handen komen, kunnen vertrouwelijke data openbaar worden of kan identiteitsfraude worden gepleegd. Het kan ook leiden tot maatschappelijke onrust en het kan zelfs de fysieke veiligheid in gevaar brengen.

Onlangs is er een zogenaamde ethische hack uitgevoerd om de informatiebeveiliging in de gemeente Venray te testen. Hieruit blijkt dat er veel zaken helemaal niet op orde waren. Gelukkig zijn de ernstigste beveiligingslekken direct aangepakt.

VVD Venray wil echter graag ook waarschuwen dat Informatiebeveiliging niet uitsluitend met ict samenhangt, maar ook vooral te maken heeft met de bedrijfscultuur. Dus; Hoe wordt omgegaan met informatie, met menselijk gedrag en het uitvoeren van verantwoordelijkheden?

Daarvoor is er in het hele gemeentebedrijf een strategisch informatiebeveiligingsbeleid nodig, dat alle afdelingen, beleidsterreinen en informatiestromen bestrijkt. Vervolgens moet dit beleid ook nog geadopteerd worden door de hele organisatie. En dat heeft gewoon tijd en continue aandacht nodig. VVD Venray heeft er daarom op aangedrongen bij de gemeente dat een strategisch informatiebeveiligingsbeleid – inclusief de borging ervan in een planning en control cyclus – een nadrukkelijk onderdeel wordt van de plannen om toekomstige lekken te voorkomen.

Wim De Schryver
VVD Venray

Wim De Schryver

Deel dit bericht:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *