fbpx

Toezegging wethouder genoeg?

De VVD diende afgelopen dinsdag een motie in om de aanbevelingen van de rekenkamercommissie volledig over te nemen in ALLE nieuwe beleidsvoorstellen.

De vage doelstellingen, onduidelijke  financiën  en niet meetbare resultaten in het Gebiedsgericht Werken (GGW)  zorgden voor stevige aanbevelingen in het rekenkamercommissierapport ter verbetering van raad en college.

Het SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel (of aanvaardbaar/ambitieus/aanwijsbaar), Realistisch, Tijdsgeboden)  maken van beleid door het college voordat het aan de raad wordt gepresenteerd zorgt er voor dat wij als raad onze controlerende taak goed kunnen uitvoeren.

Tijdens het debat zegde de wethouder reeds toe de aanbevelingen ter harte te nemen.

Wij wilden een stap verder met de motie, maar kregen helaas net niet de meerderheid mee.

VVD Venray staat voor concrete en meetbare plannen die we kunnen uitleggen aan u als inwoner van Venray.

We staan voor concrete doelstellingen en investeringen die we kunnen meten en controleren.

We doen dit voor u; wij willen graag dat uw én onze belastingcenten goed worden uitgegeven.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email