Ruimte voor Ruimte regeling

Prima instrument om overlast rondom woonkernen te reduceren, discussie over toepassingsregels In het verleden is gebleken dat de “ruimte voor ruimte”-regeling een goed instrument is om de milieukwaliteit rondom woonkernen te verbeteren. In het voorstel komen echter alleen bedrijven in aanmerking die 10 of meer woningen belasten. Vanwege discussie over…

Lees meer

Verkoop woning Lollebeekweg

Gemeente als woningmakelaar geen succes. Met de voorgestelde verkoop van de woning Lollebeekweg 60 voor € 200.000, terwijl de taxatiewaarde € 275.000 bedraagt, kan de VVD niet instemmen. In de huidige (overspannen) woningmarkt is een verkoop van bijna 30% onder de taxatiewaarde niet bepaald een groot succes te noemen. De gemeente…

Lees meer

Initiatief huisvesting arbeidsmigranten

Goed initiatief dat hopelijk verlichting kan brengen in de lastige problematiek van huisvesting van arbeidsmigranten. In de aanloop naar de verkiezingen is een en andermaal gebleken dat de gemeente geen idee heeft hoeveel arbeidsmigranten (ordegrootte 5.000) er in Venray verblijven, waar deze zich bevinden en wat de kwaliteit is van…

Lees meer

Verkoop school Castenray

Behoud school als kenmerkend gebouw, zinvolle bestemming: goed voor Castenray. De VVD stemt in met de verkoop van de voormalige basisschool aan Stichting Residence de Stek. Het is goed om dit kenmerkende gebouw waar veel inwoners van Castenray hun eerste schooljaren hebben doorgebracht op deze manier te kunnen behouden voor…

Lees meer

Vergroening van de gemeentelijke belasting

De VVD heeft ingestemd met een vergroening van de gemeentelijke belasting. Mensen die duurzaam energie opwekken krijgen een voordeel. Een goed signaal omdat we iets MOETEN doen in de energietransitie. Dit voor een rechtvaardige en betere wereld met een leefbaar klimaat voor ons en onze (klein)kinderen. Echter tijdigheid van de…

Lees meer

Beleidsplan Politie eenheid Limburg

De VVD heeft het voorgelegde conceptbeleid van politie-eenheid Limburg naar de prullenbak verwezen. Het spreekt geen noodzaak uit voor meer blauw in Venray, Limburg Noord en geheel Limburg. De VVD ziet graag duidelijke prioriteiten voor Venray zodat we kunnen doorpakken en handhaven zoals bijvoorbeeld noodzakelijk in de “vergeten driehoek”.  …

Lees meer

Voorjaarsnota

Voorjaarsnota & Meerjaren uitgaven- en investeringsplan 2019-2022. Beleidsarme voorjaarsnota akkoord. Stuwmeer restant-investeringskredieten. Zonder dat de effecten van het coalitieakkoord in de voorjaarsnota verwerkt zijn is deze dermate beleidsarm dat daar weinig tegen in te brengen valt. Zorgpunt is wel het stuwmeer aan restant-investeringskredieten ter hoogte van € 46.000.000. Standpunten Raadsvergadering…

Lees meer

Jaarverslag en de jaarrekening 2017

Verantwoording afleggen zonder toetsing aan doelen is betekenisloos. Kernboodschappen van de accountant over financiële situatie serieus nemen. Nader onderzoek gewenst naar patroon van jaarlijkse overschotten op de begroting. Verantwoording afleggen zonder toetsing aan doelen komt neer op: “we zijn goed bezig” en “het gaat de goede kant op”. Zegt de…

Lees meer