fbpx

Steengoed dichtregelen?

Wat VVD Venray betreft stellen we als gemeente geen regels aan welk materiaal mag worden gebruikt bij de bouw van een woonwagen. Gisteren werd tijdens de raad een verzoek door andere partijen ingediend om steen bij nieuwbouw vanaf nu uit te sluiten voor woonwagenstandplaatsen. Dit naar aanleiding van het nieuwe woonwagen- en standplaatsenbeleid.

Ons fractielid Laura Borst had een duidelijk betoog om hier niet mee in te stemmen. Wij vinden dit geen taak van de gemeente. We bouwen tenslotte niet zelf maar zijn aan zet als het gaat om het beleid en het bepalen van standplaatsen. Het is al lastig genoeg om voldoende standplaatsen en plekken voor woningbouw te creëren.

Waarom perken we hier de rechten van inwoners in? VVD Venray staat voor een overheid waarin mensen in vrijheid kunnen kiezen. Aanleiding is dat er vanuit andere partijen zorgen zijn over mogelijke juridische procedures als er in steen gebouwd wordt. Echter, ook opgelegde regels kunnen aangevochten worden.

Het landelijk beleid zegt dat gemeenten bij de vaststelling van het lokale woonbeleid rekening moeten houden met de wensen van woonwagenbewoners. Vanuit Venray is het niet bekend dat deze doelgroep niet in een stenen woonwagenwoning wil wonen. Ze hebben behoefte aan een woonplek die recht doet aan hun reizende cultuur en achtergrond. Als er woonwagenbewoners zijn die in een stenen woning willen wonen, dan vinden wij niet dat dit verboden zou moeten zijn vanuit gemeentelijk beleid. Er zijn tenslotte inmiddels ook verplaatsbare stenen woningen te realiseren.

Als VVD Venray willen wij ruimte geven. Ruimte voor woningbouw. Naar onze mening is het niet aan de overheid om de persoonlijke keuze te maken voor een houten of stenen woning.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email