Standpunten

House in human hands

1. Ik wil leven in een omgeving waar het prima leven is

Waar je goed en betaalbaar kunt wonen. Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. Door het beperkt aantal banen in het hoger segment en het slechte woningaanbod trekken veel jongeren noodgedwongen weg. Enerzijds moeten we zorgen voor aantrekking van de

Lees verder »
Working on a machine

2 . Ik wil leven in een omgeving waar ruimte is voor eigen initiatief

Waar mensen volop de ruimte krijgen De VVD is van mening dat burgers, bedrijven en instellingen betrokken moeten zijn bij het wel en wee van onze gemeente. Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een kinderboerderij. Wij juichen deze initiatieven toe en ze dienen door de gemeente serieus te worden behandeld. Het sluit aan bij ons streven naar zelfstandigheid,

Lees verder »
Colorful human figures holding hands laying on wooden background. 3d illustration

3. Ik wil leven in een omgeving waar iedereen meedoet

Waar je met plezier naar je werk gaat Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. De VVD vindt dat mensen die zorg nodig hebben, waarvoor zij zelf of hun omgeving niet kunnen zorgen, erop moeten kunnen rekenen dat passende steun en zorg voor hen beschikbaar blijft. Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan Op school leren wij kinderen de

Lees verder »

4. Ik wil leven in een omgeving waar je je veilig voelt

Waar je je thuis veilig voelt Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. En waar criminelen hard worden aangepakt Criminaliteit in welke vorm dan ook past niet in de wijze waarop we met elkaar zouden moeten omgaan. We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is al helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of

Lees verder »

5. Ik wil leven in een omgeving waar de gemeente er voor ons is

Waar de gemeente dienstbaar en modern is De VVD verwacht van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Wel moet daarbij goed worden gekeken dat ook mensen die geen gebruik (kunnen) maken van digitale middelen, tijdig en voldoende worden geïnformeerd. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.

Lees verder »

Bekijk ons complete verkiezingsprogramma