fbpx

Schoenmaker blijf bij je leest

An elderly shoemaker at work indoors

In Venray, maar ook in sommige andere gemeentes, zie je soms dat lokale volksvertegenwoordigers (en daarmee bedoel ik ook lokale fracties van landelijke partijen) via moties landelijke thema’s proberen te beïnvloeden. Zo’n motie draagt het college dan op het betreffende ministerie een brief te sturen met de “Venrayse” mening over dat thema. Als signaal.

Vorige week zijn er dergelijke moties over het afschaffen van de verhuurdersheffing en over de opvang van kindervluchtelingen in Nederland door bijna de hele gemeenteraad aangenomen. Logisch dat maatschappelijk betrokken mensen een mening hebben over deze zaken. Die hebben wij ook. En het is goed om er over te discussiëren, bijvoorbeeld op het terras. Of waar dan ook, op persoonlijke titel. VVD Venray kiest ervoor om als lokaal gekozen volksvertegenwoordigers dit niet in de gemeenteraad te doen.

Je wordt immers lokáál gekozen vanwege je beleid op lokáál niveau. Net zoals lándelijke vertegenwoordigers – door dezelfde inwoners – gekozen worden op grond van hun lándelijke inzichten. Regelmatig stemmen inwoners, onder meer om die reden, lokaal en landelijk verschillend. Daarom heb je als lokaal gekozen volksvertegenwoordiger geen bestuurlijk mandaat op landelijke thema’s.

Daarnaast zijn er meer dan genoeg aangelegenheden waar wij als lokale partijen via onze raadsleden wél invloed op kunnen – en moeten – uitoefenen. Denk aan het sociaal domein, jeugd- en participatiebeleid. Of de omgevingswet. De gemeentefinanciën. Daarover blijft het relatief stil. Laten we daar onze verantwoordelijkheid nemen!

Toegegeven, dat zijn geen gemakkelijke onderwerpen. Misschien ook niet zo sexy als de landelijke thema’s. Maar wel essentieel voor ons mooie Venray.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email