fbpx

Samen voor de ouderen!

Elderly holding a hand on the shoulder

Onlangs is er een informatieavond georganiseerd over de ontwikkeling van woonbehoeftes in onze gemeente.

Er zijn grote uitdagingen voor starters en doorstromers. Maar het grootste deel van de avond ging over ouderen.

Ook in onze gemeente krijgen we namelijk de komende jaren te maken met vergrijzing (mensen worden steeds ouder) en ontgroening (het aantal jonge mensen wordt in verhouding steeds minder). Zorg voor deze groeiende groep ouderen moet in onze gemeente goed geregeld blijven: met mobiliteit en tal van activiteiten.

VVD Venray steunt het plan van twaalf landelijke zorgpartijen “Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg” waarin ze pleiten voor een radicale focus op de behoefte van de oudere en zijn omgeving, met veel oog voor kwaliteit van leven en voor preventie om gezondheid te behouden en te versterken en ziekte te voorkomen. Daarbij staan de oudere mens en diens naaste centraal en vormen zij het uitgangspunt voor een zorgsysteem dat hen dynamisch ondersteunt.

Het plan roept op tot een samenhangende aanpak en samenwerking vanuit de verschillende stelsels. We vinden dat de gemeente daarom de samenwerking met andere betrokken partijen moet opzoeken om deze samenhang te realiseren. We pleiten daarom voor de ontwikkeling van een gemeentelijk meerjarenplan ouderenhuisvesting en een gemeentelijk plan houdbare ouderenzorg, zoals ook aangegeven door de Raad van Ouderen in Nederland.

Om maatwerk te kunnen leveren moeten zorg- en woonvoorzieningen zo veel als mogelijk los van elkaar beschikbaar zijn. Ouderen kunnen zo kiezen voor optimale woon- en zorg-omstandigheden. Het liefst in hun “eigen vertrouwde omgeving” en in de samenleving.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email