fbpx

Regenboogpitch Theo Swinkels

real rainbow in sky

De video vind je hier

Laat ik beginnen met ons standpunt dat wij het COCstembusakkoord 2022 niet zullen ondertekenen. Maar daarmee is niet gezegd dat we er niets mee doen. Ons verkiezingsprogramma is zorgvuldig samengesteld en door de VVD leden in onze gemeente vastgesteld. Daarin gaan wij uit van gelijkwaardigheid van personen, we werken aan emancipatie van zich achtergestelde groepen of personen. We vinden dat discriminatie van wie dan ook en op grond van wat dan ook voorkomen zou moeten worden. Hele concrete actiepunten m.b.t. LHBTi+ staan niet in ons verkiezingsprogramma en dat geldt ook zo voor andere groepen. Wij willen op basis van onze liberale beginselen onze bijdrage leveren om in voorkomende gevallen problemen aan te pakken. Wij denken volledig inclusief.

In het stembusakkoord staan sympathieke opvattingen. Ook wij willen de veiligheid bevorderen, we hebben aandacht voor jongeren en ouderen, we willen kwetsbare groepen waar nodig of gewenst steunen. We willen een goed voorbeeld geven, kansen bieden en ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving.

Wij willen ervoor waken dat we symboolpolitiek bedrijven. Wij kunnen ons voorstellen dat er op basis van de tekst van dit stembusakkoord in de komende raadsperiode op onderdelen concrete plannen worden ontwikkeld door het college of de politieke partijen. Wij zien dan in Venray kansen voor een brede samenwerking tussen coalitie en oppositie. In dat proces zullen we samen de mogelijkheden van de gemeente volledig benutten.

Wat beperkt ons nu in het stembusakkoord?

Er wordt gevraagd om de huidige financieringsbijdrage aan de Regenbooggemeenten van de rijksoverheid te garanderen door deze bij voorbaat over te nemen. Dat kunnen we niet zomaar beloven.

Politie, scholen, zorgorganisaties, instanties en werkgevers hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid. Ze werken vaak over de gemeentegrenzen heen. Zij dienen zich alle aan de wet te houden en moeten zorgvuldig omgaan met klachten. De rol van de gemeente is hier beperkt tot vooral “bevorderen en faciliteren”. Waar de wet overtreden wordt kan in het geval van een gemeentelijke vergunning opgetreden worden maar doorgaans betreft het een civiele kwestie en daar heeft de gemeente geen rol als partij behalve wanneer het de gemeentelijke organisatie zelf betreft natuurlijk. Bij strafbare zaken beschikken wij over onze politie en het Openbaar Ministerie. Daar moet de politiek zich niet direct in mengen maar zorgen voor goede wet- en regelgeving.

Daarom maak ik nu toch even een stap naar de landelijke politiek.

In mijn persoonlijke en maatschappelijke aktiviteiten voor een betere positie van onze gemeenschap kwam ik al vroeg op het pad van de VVD. De VVD stond samen met D66 en de PvdA aan de wieg van de verandering van de pensioenwetgeving en van de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht. Onze Anne Lize van der Stoel ben ik eeuwig dankbaar. Samen met Boris Dittrich D66 en Mieke van der Burg PvdA is er een ommekeer bereikt.

De VVD tekende ook het Roze Regenboogakkoord (samen met 7 politieke partijen**) met landelijke actiepunten waaronder het aanpakken van discriminatie en het voorkomen van geweld tegen LHBTi+.  We zijn niet klaar; wetgeving voor meerouderschap, het aanstellen van een nationale coordinator homogeweld, een wettelijk verbod op het weigeren van homosexuele scholieren en het strafbaarstellen van homogenezers; het staat allemaal op de agenda. Het vraagt ook tijd omdat het “schuurt” met andere wet- en regelgeving. Soms duurt een in onze ogen misstand langer dan gewenst. Mooi voorbeeld is de weigerambtenaar, daar gaf de VVD in eerste instantie het veld de ruimte om het op te lossen. Toen bleek dat dit geen zoden aan de dijk zette kwam er 7 jaar later toch in 2014 een verbod op.

Landelijke wet- en regelgeving is dus nodig en helpt ons allen, dat geldt voor ons als persoon, voor organisaties, ook voor de belangengroepen van LHBTi+ en ook voor de lagere bestuurslagen zoals gemeenten.

Doen we het in Venray goed? We hijsen de regenboogvlag, met kracht en sturing uit LHBTi+ gemeenschap kregen we het respect-on monument. Ook als rolmodel heb ik geen last ervaren, ik voel me een gerespecteerd burger. Dat LHBTi+ jongeren wellicht in bovengemiddelde aantallen eerder Venray verlaten vind ik begrijpelijk en zeker geen probleem. Venray zelf, als kleine plattelandsstad, heeft ze gewoonweg minder te bieden. Maar ze gaan ook gewoon voor een studie of opleiding wonen waar ze studeren. Maar wat ik ook zie: ze komen graag terug en voelen zich hier welkom! Dan constateer ik dat er al zoveel is bereikt. Het maakt me sterk om een bijdrage te leveren aan verdere stappen. Daar heeft de VVD-Venray een luisterend oor voor.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email