fbpx

Regeltjes, Regeltjes

Boy playing with wooden blocks

De regionale woonvisie 2020 laat zien dat er de komende jaren veel behoefte is aan nieuwe woningen. Vooral woningen voor starters en leeftijdsbestendige woningen.

In de visie wordt met geen woord gerept over woningen voor arbeidsmigranten, van wie er maar liefst zo’n 4.000 (!) in onze gemeente wonen, grotendeels nog in illegale onderkomens. Is dit niet belangrijk of zo?

In de vorige woonvisie uit 2013 werd juist ingezet op minder nieuwe woningen; er zou krimp komen, dus bouwplannen werden geschrapt. De situatie veranderde maar Venray bleef het braafste jongetje van de klas en nu zitten we met de gebakken peren: woningtekort.

VVD Venray wilde toen en nu met woningbouw kunnen blijven inspelen op veranderende behoeften in de samenleving en ons niet vastknopen aan regeltjes die nu uit de glazen bol van de woonvisie volgen, maar ons later kunnen nekken. Daarom hebben wij tegengestemd. Als enige.

In dezelfde raadsvergadering werd ingestemd om in Ysselsteyn 4 nieuwe woningen te realiseren op een plek die zo gewild is dat de woningen bij voorbaat verkocht zijn.  U raadt het al…… tijdelijke overschrijding van de regels voor geurnormen was voor veel partijen reden om tegen dit voorstel te stemmen.  Dankzij een krappe meerderheid in de raad, mogen toch 4 woningen gebouwd worden. Gelukkig maar. 

In de woonvisie van VVD Venray komen nieuwe woningen daar waar in de markt behoefte aan is en gaan onze varkens en kippen wonen op zodanige afstand van de dorpskernen dat overlast geleidelijk verdwijnt.  Dan wordt iedereen er beter van.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email