fbpx

Realisatie afbouw vakantiepark Het Roekenbosch

Volgens VVD Venray moet er nu actie ondernomen worden om te vermijden dat het op termijn helemaal misgaat met het Roekenbosch.     Wat speelt er?

De versnipperde eigendomssituatie op het park waarbij ieder zijn eigen belang nastreeft maakt dat er “nul kans meer is” om nog een gezond toekomstperspectief te creëren.

Vanuit het perspectief van de overheid is die situatie praktisch onbeheersbaar, het risico van verder afglijden richting verloedering en criminalisering van het park is daarmee levensgroot. En dreigt op termijn een doemscenario waarbij de overheid in het belang van de openbare orde en veiligheid repressief moet ingrijpen. Daarbij is niemand gebaat, dan is het beter nu proactief te handelen.

Daarbij heeft VVD Venray de volgende kanttekening gemaakt: wij hadden de werkgroep Blitterswijck graag 2 maanden respijt gegund om het scenario waarin zij geloven – “behoud van een recreatieve functie gericht op ouderen” – nader te concretiseren. Vooral omdat nu het beeld blijft hangen dat er wellicht toch een alternatief was dat nooit serieus onderzocht is geworden.

Conclusie VVD heeft het collegevoorstel tot afbouw gesteund, met de kanttekening het jammer te vinden voor onderzoek naar het alternatieve scenario geen ruimte wordt geboden.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email