Programma 2014-2018

Betrouwbaar in het verleden
Nodig in het heden
Noodzakelijk voor uw toekomst

Speerpunten
De VVD streeft naar:
1. een financieel gezonde gemeente met een sluitende begroting, zonder verdere onnodige gemeentelijke lastenverzwaring;
2. passend werk voor alle werkzoekenden en het behouden en bevorderen van werkgelegenheid;
3. een gemeente die goede initiatieven van burgers en ondernemers stimuleert en faciliteert;
4. een goed en gezond ondernemersklimaat voor de agrarische sector;
5. passende huisvesting voor alle inwoners;
6. een gemeente waar het goed, veilig en gezond wonen, werken en recreëren is in alle veertien woonkernen van onze gemeente;
7. passende zorg voor iedere burger die dat nodig heeft;
8. goed, deugdelijk en passend basisonderwijs voor alle leerplichtige inwoners binnen de gemeente;
9. een gemeente die dienstbaar is aan haar inwoners en ondernemers, waar o.a. het gemeentehuis vijf dagen en tenminste één avond per week geopend is;
10. een prominente centrumfunctie van de kern Venray in de regio met de daarbij behorende voorzieningen op regionaal niveau.
Download het volledige programma hier

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.