Programma 2014-2018

Betrouwbaar in het verleden
Nodig in het heden
Noodzakelijk voor uw toekomst

Speerpunten
De VVD streeft naar:
1. een financieel gezonde gemeente met een sluitende begroting, zonder verdere onnodige gemeentelijke lastenverzwaring;
2. passend werk voor alle werkzoekenden en het behouden en bevorderen van werkgelegenheid;
3. een gemeente die goede initiatieven van burgers en ondernemers stimuleert en faciliteert;
4. een goed en gezond ondernemersklimaat voor de agrarische sector;
5. passende huisvesting voor alle inwoners;
6. een gemeente waar het goed, veilig en gezond wonen, werken en recreëren is in alle veertien woonkernen van onze gemeente;
7. passende zorg voor iedere burger die dat nodig heeft;
8. goed, deugdelijk en passend basisonderwijs voor alle leerplichtige inwoners binnen de gemeente;
9. een gemeente die dienstbaar is aan haar inwoners en ondernemers, waar o.a. het gemeentehuis vijf dagen en tenminste één avond per week geopend is;
10. een prominente centrumfunctie van de kern Venray in de regio met de daarbij behorende voorzieningen op regionaal niveau.
Download het volledige programma hier

Reageren is niet mogelijk