fbpx

Oplossing coffeeshops: Schaars recht

Green bushes of marijuana. Close up view of a marijuana cannabis bud.

Onze nieuwe burgemeester gaat samen met wethouder Vervoort de bestuurlijke kar trekken van het project “integrale verkenning naar structurele oplossingsrichtingen voor het gebied de Vergeten Driehoek”. Een mogelijke verplaatsing van de coffeeshops wordt hierin meegenomen.

Het vinden van oplossingen voor een slepend probleem is niet eenvoudig maar een recente uitspraak van de Raad van State gaat ons helpen. De hoogste bestuursrechter bepaalde een nieuw landelijk kader voor het verdelen van vergunningen die beperkt verkrijgbaar zijn, ook wel schaars recht genoemd. Venray heeft 2 coffeeshopvergunningen, deze vallen voortaan onder dit schaars-recht. Vergunningen kunnen alleen voor bepaalde tijd afgegeven worden en per vergunningsperiode (doorgaans 10 jaar) kan de plaats van de shop wijzigen. Gemeenten mogen de duur van de vergunning verkorten indien zij daar redenen voor heeft.

Natuurlijk gaat Venray deze nieuwe beleidsregels van de Raad van State toepassen en natuurlijk kijkt Venray over haar grenzen en leert van anderen.

De vorderingen die Heerlen en Roermond maken in hun coffeeshopdossiers helpen ons de opgelopen vertraging in onze aanpak in te lopen. De problemen in Roermond lijken in veel opzichten op Venray. In Roermond krijgen de zittende shops in het centrum nu een tijdelijke vergunning van 5 jaar waarna de huidige lokatie wordt opgeheven. Een nieuwe vergunning wordt opnieuw verdeeld volgens het schaars recht op een andere dan de huidige lokatie. VVD Venray hoopt dat het in Venray sneller kan en zal zich daar sterk voor maken. Een 25-jarig coffeeshop-jubileum in de Vergeten Driehoek moeten we voorkomen!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email