Oostverbinding Venray

Vóór een Veiligere, doorstromende en leefbaarder wegennetwerk.

VVD Venray stemde in met het voorstel om een Oostverbinding Venray te gaan realiseren tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg. Dit in afwijking van het momenteel geldende Venrays Verkeers- en VervoersPlan (VVVP) uit 2007.
Voor ons een duidelijke keuze omdat er veel met belanghebbenden is gesproken in de opmaat naar deze keuze en er is goed naar hen geluisterd. De verbindingsweg zal de Verkeersveiligheid, Verkeersdoorstroming en de Leefbaarheid verhogen en dat is een win-win situatie.

We maken hiermee een eind aan het sluipverkeer door Oostrum en het Anthoniusveld. De Stationsweg zal een upgrade krijgen vanaf het viaduct tot aan de rotonde aan de Oostsingel.

Verdere details op de weginrichting zullen binnen het project met betrokkenen verder uitgewerkt worden.

Het benodigde krediet ter grootte van € 3.450.000 zal beschikbaar worden gesteld en de kapitaallasten komen ten laste van het begrotingsresultaat.

Volgens VVD Venray is dit een belangrijke verbetering en een ontbrekende verbinding om de bereikbaarheid van Venray te vergroten. De verbindingsweg is een onderdeel van de algehele reconstructie van de N270 die binnen het project Via Venray wordt gereconstrueerd.

Mocht u al denken dat men al is begonnen met de aanleg… Helaas. De contouren van de weg die u nu al aantreft is een verharding die is aangebracht voor de hulpdiensten om het Mobile Home Park goed te kunnen bereiken.

Standpunten Raadsvergadering 12 februari 2019

Deel dit bericht:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *