Nieuws

An elderly shoemaker at work indoors
Wim De Schryver

Schoenmaker blijf bij je leest

In Venray, maar ook in sommige andere gemeentes, zie je soms dat lokale volksvertegenwoordigers (en daarmee bedoel ik ook lokale fracties van landelijke partijen) via

Lees verder »
John Niessen

Het goede voorbeeld

Wij zijn het er over het algemeen met z’n allen over eens dat gebruik van zonne-energie een stukje van onze toekomst is. Dat heeft VVD

Lees verder »
Harrie van Oosterhout

Wie A zegt…

Voor de komende raadsvergadering 12 mei zijn twee voorstellen geagendeerd die allebei gaan over klimaatverandering en energietransitie: Namelijk de Regionale Energie Strategie (RES) en het

Lees verder »
The master in yellow gloves lays paving stones
Bas Künen

Klaar voor de tweede helft

1 april jongstleden nam ik het fractievoorzitterschap van Harrie van Oosterhout over. Halverwege onze raadsperiode maken we zo bewust deze keuze om richting de verkiezingen

Lees verder »
Corona virus flu ncov 2019 cell world health crysis
Wim De Schryver

Leren van Corona in Venray

Na een aantal weken te leven met de gevolgen van corona op onze Venrayse samenleving lijkt het of een aantal actuele onderwerpen een nieuwe dimensie

Lees verder »
Harrie van Oosterhout

Wisseling van de wacht

Na de gemeenteraadsverkiezingen voorjaar 2018 zijn Bas Künen en ondergetekende aangetreden als nieuwbakken raadsleden. Zonder ervaring in het gemeentelijke politieke bedrijf, maar wel met een

Lees verder »