Nieuws

VVD Venray

De clausule doet zijn werk!

Ruimte voor voldoende woningbouw blijven houdenEind 2022 heeft de gemeenteraad een doelgroepenverordening vastgesteld. Het doel is dat er voor alle doelgroepen voldoende gebouwd wordt, en

Lees verder »
Harrie van Oosterhout

Hof van Weverslo

Afgelopen raadsvergadering heeft de gemeenteraad unaniem besloten om aan een stukje van ons Venrayse buitengebied de nieuwe bestemming “recreatie” en “natuur” toe te kennen. Dit

Lees verder »
Laura Borst

Steengoed dichtregelen?

Wat VVD Venray betreft stellen we als gemeente geen regels aan welk materiaal mag worden gebruikt bij de bouw van een woonwagen. Gisteren werd tijdens

Lees verder »
Harrie van Oosterhout

Gewoon zoals het hoort!

Als gemeente móet je weten wat er gaande is én dat dat verantwoord is. Dit gaat over huisvesting arbeidsmigranten, anders gezegd internationale werknemers. Vanuit VVD

Lees verder »
Harrie van Oosterhout

Accommodatiebeleid

Op de agenda staat de implementatie van het (nieuwe) accommodatiebeleid “sport en jongeren”. Twee jaar geleden is door de raad het nieuwe beleid vastgesteld met

Lees verder »