fbpx

Niet, niet, niet…… dan maar Well

Farmlands and Wind Turbine

Venray heeft samen met de gemeenten van Noord- en Midden-Limburg, de provincie, het Waterschap en Enexis de Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. Daarin geven deze partijen aan welke bijdrage zij (door besparing, duurzame elektriciteitsopwekking en gebruik van duurzame warmte) willen leveren aan het klimaatakkoord.

Het spreekt vanzelf dat wij ons deel van de afspraken willen nakomen. Maar VVD Venray twijfelt er wel aan of ons dat, gezien de voortvarendheid van de afgelopen 3 jaar, gaat lukken.

Windenergie is in grote delen van Venray helemaal niet mogelijk en waar dat eventueel wel zou kunnen stuit het op zoveel bezwaren dat die kaart waarschijnlijk niet haalbaar zal zijn. Ook de ervaringen met initiatieven voor grootschalige zonneparken zijn uiterst moeizaam gebleken.
Daarom is het zo belangrijk om ook naar alternatieven te kijken, zo hebben we al eerder aangegeven voorstander te zijn om ook kernenergie en andere, innovatieve energievormen nadrukkelijk onderdeel te laten worden van de RES

Als particuliere initiatieven met windenergie en zonneparken binnen de gemeentegrenzen lastig blijken kan je ook als overheid het voortouw nemen. Zo ontwikkelt de gemeente Bergen momenteel het Energielandgoed Wells Meer. Daar gaat op een gebied van 400 hectare grootschalig duurzame energie opgewekt worden door middel van windturbines en zonnepanelen. Ze zoeken nog deelnemers en ook andere gemeentes die moeite hebben om hun eigen doelen te behalen hebben al interesse getoond. Als liberalen zouden wij graag zien dat ontwikkelingen door marktpartijen worden gerealiseerd. Maar als al dat niet lukt, dan moeten we als overheid verantwoordelijkheid nemen, door bijvoorbeeld als gemeente te participeren in Well.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email