fbpx

Na regen komt zonneschijn?

Rainbow over the ocean

Medio 2018 is de aanvraag van de firma Kronos voor een zonnepark in Smakt ter inzage gelegd. De verwachtingen waren positief: het plan zou voldoen aan de uitgangspunten van een goede ruimtelijke ordening, inwoners en bedrijven uit Venray zouden kunnen participeren in het zonnepark en het  overleg met betrokken partijen en met de dorpsraad Smakt was gestart. De gemeente Venray zou zo een eerste stevige stap zetten in haar ambitie om meer duurzame energie op te wekken.

Zo mooi als het plan leek en zo soepel als de procedure naar verwachting dan ook zou verlopen ís het echter niet gelopen. Eind 2018 was duidelijk dat er grote weerstand leefde tegen het plan. Daarop besloot het college haar besluit aan te houden, het nieuw op te stellen beleidskader voor de opwekking van duurzame energie af te wachten en na vaststelling daarvan de procedure over te doen. 

Saillant detail: het niet tijdig beslissen op de aanvraag, het besluit tot aanhouden dus, kost € 100 per dag met een maximum van € 15.000. Misschien niet veel voor zorgvuldigheid, maar toch …. het blijft gemeenschapsgeld.

Kronos heeft, na vaststelling van het kader opwekking duurzame energie, haar plan daaraan aangepast. Volgens het college strookt het nieuwe plan daar mee en dus wordt dit plan nu voorgelegd aan de Raad. Onlangs, tijdens het sprekersplein, echter werd duidelijk dat in Smakt de conclusie van het college niet gedeeld worden en dat daar nog steeds grote bezwaren leven tegen het plan. Kan het zo nog ooit goed komen met het zonnepark Smakt?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email