fbpx

Meer mestverwerking in Venray?

Dung heap

Eén van onze agrarische ondernemers in Ysselsteyn is van plan om zijn mestverwerking op te schalen en mest te gaan verwerken uit andere regio’s. Omdat mestverwerking nu eenmaal invloed heeft op de (woon)omgeving, moet je dan aan een aantal regels voldoen. Het Venrayse initiatief voldoet niet aan alle lokale en provinciale regels en dus mag de ondernemer pas verder als de gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar afgeeft.

Mestverwerking is een essentieel onderdeel van circulaire landbouw. Uit een onvermijdelijk restproduct uit de veehouderij wordt een waardevol exportproduct gemaakt. Daarom juicht VVD Venray innovatieve (agrarische) initiatieven als deze in principe toe.
Een goed liberaal uitgangspunt is ook dat je dit soort ondernemers de vrijheid en dus de ruimte geeft óm te ondernemen. Er geldt echter één grens aan die extra ruimte, namelijk daar waar deze de vrijheid van anderen, in dit geval de omwonenden, beperkt.

De gemeente Venray heeft in beleid vastgelegd dat mestverwerking op locaties plaats moet vinden waar overlast met betrekking tot transport- en geuroverlast tot een minimum beperkt wordt. Denk hierbij aan industrieterreinen of gebieden waar geen mensen wonen. Het initiatief voor opschaling van de verwerking van varkensmest van derden aan de Timmermansweg in Ysselsteyn voldoet naar onze mening niet aan dit uitgangspunt. Daarnaast zetten we onze vraagtekens bij de noodzaak voor extra verwerkingscapaciteit binnen onze gemeentegrenzen. Moet Venray het mestoverschot van andere regio’s op gaan lossen?
VVD Venray vindt de belangen van de inwoners zwaarder wegen dan die van de ondernemer en zal het voorstel, om af te zien van bezwaar, daarom niet ondersteunen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email