fbpx

Masker 19

Domestic abuse. Scared woman and little girl suffering from father's violence

VVD Venray hecht grote waarde aan veiligheid van inwoners in rood-wit-blauw:  een goede  brandweer dekking, voor iedereen bereikbare gezondheidszorg en een adequaat politiekorps met voldoende capaciteit.

Maar veiligheid gaat verder dan de openbare ruimtes en gebouwen. Veiligheid en je veilig voelen begint thuis, achter de voordeur. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland. De kans dat iemand hiermee te maken krijgt is groter dan met welke andere vorm van geweld dan ook. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke mishandeling maar ook om emotionele mishandeling, verwaarlozing, financiële uitbuiting en ouderenmishandeling. De persoonlijke en maatschappelijke impact is enorm groot.

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak hiervan.

Op 8 oktober j.l. werd in de commissie Leven de “ regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling”  besproken. Een visie van 6 gemeenten in  Noord- en Midden Limburg met als doel het realiseren van een integrale aanpak voor slachtoffers, daders en direct betrokkenen (bv kinderen) door samen te werken in de regio. Het landelijk programma “geweld hoort nergens thuis” vormt het uitgangspunt en dit wordt vertaald naar de specifieke regionale situatie. Nu mensen meer thuiszitten is de verwachting dat er een stijging zal zijn van huiselijk geweld. Daarom is er, in navolging van Frankrijk en Belgie, sinds mei dit jaar een landelijk codewoord waarmee slachtoffers zich kunnen melden in apotheken. Het codewoord is MASKER 19. Als iemand bij de apothekersbalie dat woord gebruikt is het duidelijk dat diegene hulp nodig heeft en wordt hij/zij op discrete wijze in contact gebracht met een hulpverlener. Laten we zorgen voor elkaar en blijf veilig, juist ook thuis…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email