fbpx
“Life is what you make it”
Rick Voermans

Al van jongs af aan heb ik een brede interesse in hetgeen er in de wereld speelt.

Mijn grootste motivatie om me in te zetten voor de gemeentelijke politiek is de directe input die je hebt als lid.

Ogen en oren proberen te zijn in Venray, en met name de dorpen.

Samen er naar streven om een optimaal leefklimaat te realiseren waarin iedereen meedoet.