fbpx

Investeer in fietssnelwegen

Naast openbaar vervoer en de auto wordt de fiets, ook met de opkomst van de elektrische fiets, een steeds belangrijker vervoermiddel. Het is gezond en goed voor het milieu. Om het gebruik van de fiets te stimuleren moet je als overheid zorgen voor goede en veilige fietsverbindingen. Niet alleen tussen onze wijken en kernen, maar ook over grotere afstanden. Een nieuw fenomeen is de zogenaamde fietssnelweg. Geen kruisingen en altijd voorrang, dus ook nog eens enorm veilig en het levert een flinke tijdwinst op. Je ziet ze de laatste jaren overal in ons land ontwikkeld worden als gezond alternatief voor auto of openbaar vervoer.

Als je kijkt naar de kaart van bestaande en in ontwikkeling zijnde fietssnelwegen in Nederland valt ons echter direct iets op. De kaart rondom Venray blijft verdacht leeg.

Voor de bereikbaarheid is een goede infrastructuur erg belangrijk voor onze gemeente. De verbindingen zijn helaas nog lang niet optimaal. De verbetering van de Maaslijn (trein) duurt langer dan wenselijk is en ook de Deurneseweg (auto) blijft een knelpunt wat snel beter moet.

VVD Venray vindt dat we snel een inhaalslag moeten maken, niet alleen door het OV en de autoverbindingen op orde te brengen, maar ook door op tijd mee te investeren in gezonde en groene alternatieven zoals fietssnelwegen. We zullen het college vragen om samen met provincie en buurgemeenten de mogelijkheden te onderzoeken en op basis daarvan plannen te ontwikkelen om aan te sluiten bij de snelle fietsnetwerken in de rest vaan Noord-Limburg, Noord-Brabant en Duitsland.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email