fbpx

Illegaal bouwen, het recht van de brutaalste?

Afgelopen jaren zijn de regels voor vergunningsvrij bouwen steeds ruimer geworden. Iedereen kan op de website van het omgevingsloket.nl zelf checken of zijn bouwplannen vergunningsvrij zijn of niet. Bouwen zónder vergunning kan een strafbaar feit zijn en de gemeente is in principe verplicht om daar handhavend tegen op te treden.

Echter, regelmatig worden aan de gemeenteraad voorstellen voorgelegd om bouwwerken die zonder vergunning zijn gebouwd te legaliseren. Dat voelt niet lekker, want feitelijk wordt de gemeenteraad voor een voldongen feit gesteld. In de laatste raadsvergadering werd duidelijk dat de meeste fracties daar schoon genoeg van hebben. Het lijkt in Venray wel dat het recht van de brutaalste geldt en dat illegaal bouwen loont. Dat kan nooit de bedoeling zijn.

Het kan niet zo zijn dat illegale bouwers met voorrang en coulance worden behandeld in vergelijking met de mensen die zich netjes aan de regels houden. Temeer omdat in de nieuwe omgevingswet de dialoog met de omgeving vóóraf geldt als uitgangspunt en fatsoensnorm.

In het onlangs gesloten samenwerkingsakkoord “bouwen aan vertrouwen” is handhaving benoemd als een van de speerpunten. Dus, werk aan de winkel wat ons betreft. Afgelopen raadsvergadering is dan ook, naar aanleiding van de zoveelste legalisatie achteraf van een illegaal bouwwerk, een motie aangenomen gesteund door alle partijen behalve het CDA. Daarin wordt het college opgeroepen beleid inclusief een stevige sanctiestrategie op te stellen ten aanzien van illegale bouwactiviteiten.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email