fbpx

Hoe staat Venray er financieel nu écht voor?

Euro Money Banknotes

De gemeenteraad heeft de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol. Het college bestuurt (draagt zorg voor de uitvoering) en moet normaal gesproken verantwoording afleggen. Dat geldt zeker ook ten aanzien van de gemeentefinanciën.

De VVD Venray neemt haar verantwoordlijkheden serieus. Daarom heeft ze voor u in de gemeenteraad vragen gesteld aan het college over de gemeentefinanciën.

Het betreft hier geen moeilijke politiek geladen keuzes, maar enkel de vraag aan het college om wat meer duidelijkheid te verschaffen hoe er omgegaan wordt met het geld van alle inwoners van Venray.

De programmabegroting van het college van Venray voor de komende vier jaar (2019-2022) bevat nog veel vraagtekens. Ambitieniveaus zijn niet overal helder en voor miljoenen euro’s is nog geen duidelijke bestemming. Naast de begroting met open eindjes is het ook niet helder hoe Venray de klappen op kan vangen bij financiële tegenslag. Het is daarom nog maar de vraag hoe gezond het huishoudboekje van Venray nu echt is.

De VVD Venray wil best enige mate van vertrouwen geven aan het college, maar vindt het onverantwoord om weg te kijken nu er zoveel zaken niet duidelijk zijn.

Eén keer per vier jaar kijkt de provincie mee over de schouders van het college in Venray naar de financiën. Volgens het college is dit voldoende. Volgens de VVD Venray niet. Het is onverantwoord om te wachten op eventueel verscherpt toezicht, je moet het zien te voorkomen!

Helaas is een motie van de VVD Venray om de jaarlijkse standaardtest van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) uit te voeren – om te zien hoe we er nu echt financieel voorstaan – niet aangenomen.

Uiteraard laten we het hier niet bij zitten en zullen blijven hameren op meer transparantie en betere controle op de houdbaarheid van onze gemeentefinanciën. De VVD Venray zal de VNG test zelf uitvoeren en overleg voeren in de gemeenteraad over de resultaten. Uiteindelijk hopen we zo een breder draagvlak te creëren voor een verstandige financiële basis voor een nóg mooier Venray!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email