fbpx

Heldere en meetbare doelstellingen

Heldere en meetbare doelstellingen, ook in het sociaal domein.

In Venray besteedt de gemeente jaarlijks 120 – 130 miljoen euro. Dat is een kleine 3000 euro voor iedere inwoner van Venray. De helft daarvan wordt uitgegeven aan het zogenaamde sociale domein, dit gaat over zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.

Vroeger viel dit onder de verantwoordelijkheid van de landelijke overheid, maar sinds 2015 is de gemeente (en dus de gemeenteraad) eindverantwoordelijk. Dit wil zeggen dat de gemeenteraad doelen formuleert en hiervoor middelen beschikbaar stelt in de begroting. Om vervolgens (en dit is natuurlijk net zo belangrijk!) te controleren of de doelen behaald zijn binnen het budget.

Om deze taak fatsoenlijk uit te voeren is er echter één absolute randvoorwaarde, namelijk dat je van tevoren heldere doelen afspreekt. Als je dit slechts vaag beschrijft, dan kan je nooit controleren of het college zich aan de afspraken heeft gehouden.

Onlangs heeft de rekenkamercommissie van de gemeente Venray (die controleren of het handelen van de gemeente rechtmatig is, voor de burgers oplevert wat de bedoeling is en niet te veel kost) al een keer vernietigend uitgehaald in een dossier waar heldere en meetbare doelstellingen ontbraken. De kosten, opbrengsten en resultaten van het beleid waren niet vast te stellen.

Voor de VVD Venray is het onbevredigend dat de doelstellingen in de begroting op het sociaal domein ook erg vaag zijn.

In de eerste plaats omdat een deel van deze doelstellingen enkel op basis van ‘’output’’ in plaats van ‘’outcome’’ zijn opgesteld. Het effect van de inspanningen voor een doelgroep is echter een veel belangrijkere indicator dan alleen het aantal cliënten in een hulpprogramma. Bijvoorbeeld de beoogde mate waarin cliënten zonder hulp verder kunnen, of de problemen verminderd worden. Benoem deze uitkomstindicatoren ook in de begroting.

Daarnaast zijn doelstellingen vaak omschreven als >, = of < 2018. Dat mag waar het kan veel concreter; als bijvoorbeeld te beargumenteren valt dat een tevredenheidscijfer van 8,5 acceptabel en realistisch is voor een begrotingsjaar, zet dat er dan in. Zo voorkom je dat je onnodig te weinig of juist teveel investeert in een bepaald programmaonderdeel.

Wij zullen ons blijven inzetten voor betere kwalitatieve beoordeling van maatschappelijke uitkomsten, voor een nóg mooier Venray’,

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email