fbpx

HAP (Slik) weg?

pain

Sinds dag 1 van de bekendmaking van het voornemen van Cohesie de HAP in Venray te sluiten heeft VVD Venray gepoogd om deze onwenselijke ontwikkeling tegen te gaan. Wij voelden ons verplicht om deze rol als volksvertegenwoordigers namens alle inwoners van Venray te nemen. Wij voelden ons daarin ook gesterkt door de andere lokale partijen, de patiëntvertegenwoordigers en het College.

Helaas heeft Cohesie deze week hun besluit om de HAP in Venray te sluiten definitief gemaakt.

Beste huisartsen van Venray,

Wij hebben begrip voor uw ingewikkelde positie. Uw patiënten wonen in Venray en u wordt vertegenwoordigd door een coöperatie die vele belangrijke zaken prima voor u regelt. De spoedzorg is daar maar een onderdeel van. Een coöperatie werkt goed door het vertrouwen en de loyaliteit van haar leden.
Wij kunnen ons voorstellen dat het soms alleszins ingewikkeld is geweest in de afgelopen periode om lokale sentimenten te zien botsen met deze voor u essentiële samenwerking, los van uw eigen standpunt in deze.
Wij hopen dat u in de toekomst de dialoog met ons en het gemeentebestuur aangaat, ook over dit soort ingewikkelde zaken. Wat ons betreft kan dat best zonder dat de loyaliteit naar uw Coöperatie in het geding komt.

Beste vertegenwoordigers van Cohesie,

Wij begrijpen nu dat u de reacties vanuit de volksvertegenwoordiging van Venray niet op prijs heeft gesteld. Mocht dat intimiderend op u zijn overgekomen, dan spijt ons dat, want dat is nooit onze inzet geweest. Ons doel was te allen tijde om een dialoog op gang te brengen om – met open vizier – alle (on)mogelijkheden in beeld te krijgen en te bespreken. Wij betreuren dat dat niet is gelukt.
Wij hebben respect voor het beroep van huisarts, als poortwachters van de gezondheidszorg zijn jullie cruciaal en hebben jullie een zeer bepalende rol in de inrichting van het zorglandschap. Menig ander zorgverlener is jaloers op de macht die die sleutelpositie met zich meebrengt. Zeker wanneer je ook nog goed als groep bent georganiseerd.
Wij realiseren ons terdege dat wij als lokale politiek formeel geen invloed op de besluitvorming van Cohesie hebben. Wij geloven ook wel dat u deze beslissing inmiddels heeft kunnen toetsen aan beroepsnormen, wet- en regelgeving. De vraag blijft, dat waar wettelijk mogelijk uiterste grenzen en normen bestaan, of je die dan ook moet opzoeken in deze situatie.
Het enige wat wij echt betreuren is dat u minder gevoelig bleek voor óngeschreven normen en waarden. Noblesse oblige. Wij denken dat het Cohesie had gesierd, nee eigenlijk dat u het aan uw stand verplicht was om – toen bleek dat uw voornemen heftige reacties opriep bij de bevolking van Venray – u wat meer open te stellen voor de vragen en reacties vanuit de samenleving. Niet omdat het moest, maar omdat het kon. Uw paternalistische houding heeft nu niet bepaald gezorgd voor draagvlak bij de bevolking.

Beste inwoners van Venray,

Vooruitlopend op de conclusie van onze wethouder, die samen met de ambtenaren volgens ons echt hun best hebben gedaan voor u, constateren wij dat het onwaarschijnlijk is dat Cohesie tot andere inzichten gaat komen. Ook zien wij geen mogelijkheden tot oplossingen buiten Cohesie zonder onze eigen huisartsen in een onmogelijke positie te brengen, die in dat geval tot nog meer zorgschade zou leiden. Toch willen we niet opgeven. De enige weg die dan nog open is, is om de regelgeving – de handvatten waarop Cohesie haar beslissing baseert – aan de kaak te stellen. Ook in dat geval ligt de sleutel niet bij de gemeenteraad, maar in den Haag. Wij bereiden dit voor en blijven dit voor jullie volgen.

Slotnoot:

Laat je niet wijs maken door de SP dat dit allemaal komt door marktwerking in de zorg. In dit specifieke geval is er namelijk eerder sprake van te weinig marktwerking. De vraag naar een HAP in Venray is immers enorm, maar geen partij wil er op ingaan, zelfs niet als gemeente en provincie financieel bijspringen…. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat door meer marktwerking de situatie in Venray op te lossen of te voorkomen zou zijn, maar slechts dat marktwerking niet de dreigende sluiting heeft veroorzaakt.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email