fbpx

Gezamenlijk de basisscholen op niveau

Portrait Of Smiling Female Elementary School Pupil Working At Desk

Afgelopen tijd heeft het gemeentebestuur een totaalplan voor de huisvesting van de basisscholen gemaakt. Dat plan wordt de leidraad om de komende 20 jaar zorg te dragen voor goede, duurzame, veilige en gezonde basisscholen in Venray.

Dát planmatig werken zinvol is blijkt wel uit het resultaat van de voorloper van het nieuwe plan waar vanaf 2012 mee is gewerkt. Op basis van dat plan zijn op de Venrayse scholen voorzieningen getroffen. Het project “frisse scholen” maakt dat de kwaliteit van het binnenmilieu op de meeste scholen positief scoort.

In het nieuwe plan zijn eerst aan de hand van een QuickScan alle basisscholen beoordeeld op onderwijskundige kwaliteit, uitstraling, bouwkundige staat, veiligheid, gezond binnenmilieu en beheer. Die scores maken duidelijk waar de grootste urgenties liggen en vormen dus de basis voor de prioritering waarmee scholen aan bod komen.

Het blijft wel lastig om leerlingaantallen te voorspellen. Maar de kinderen die over 4 jaar naar het basisonderwijs gaan zijn inmiddels geboren. Dus 4 jaar vooruitkijken is goed te doen en relatief betrouwbaar, 20 jaar vooruitkijken wordt echter een stuk lastiger. Daarom wordt het plan elke 4 jaar tegen het licht gehouden en actueel gemaakt.

Bij de aanpak van de scholen zijn een aantal uitgangspunten vastgelegd. Gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties voeren gezamenlijk de regie, schoolbesturen en gemeente dragen samen financieel bij, scholen gaan voldoen aan de duurzaamheids- en kwaliteitsambitie van de gemeente en per situatie wordt een afweging gemaakt tussen nieuwbouw en renovatie.

Kortom, wat VVD Venray betreft een goed plan als leidraad voor de komende decennia.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email