fbpx

Gemeentelijk vastgoed blijft in nevelen gehuld

Bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed vinden burgemeester en wethouders én een meerderheid van de gemeenteraad meer transparantie niet nodig, of misschien wel gewoon ongemakkelijk.

Onlangs heeft onze Rekenkamercommissie de gemeenteraad geadviseerd om de spelregels bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed aan te scherpen. Dit advies is afgelopen week echter deskundig naar de prullenbak geholpen. De brief met daarin het advies van de commissie kreeg eerder van het college al het predicaat mee “voor kennisgeving aannemen”. Dat is ambtelijke taal voor “afvoeren via de zijdeur”.

Dat was voor VVD Venray toch net iets té kort door de bocht. De Rekenkamercommissie geldt immers als een belangrijke hulp voor de gemeenteraad bij het uitvoeren van haar controlerende taak. Ook omdat meerdere transacties van de gemeente afgelopen jaren tot gefronste wenkbrauwen hebben geleid. Herinnert u zich nog de gang van zaken rond de verkoop van de Perdstal en het Freulekeshuus? Of recent nog: de overhaaste aankoop van het voormalige AH-pand met een vage doelstelling?

Daarom hebben wij als VVD Venray een motie ingediend waarin we het college vragen om uitvoering te geven aan het advies van de Rekenkamercommissie.

Helaas hebben wij afgelopen raadsvergadering moeten constateren dat voor deze motie geen meerderheid in de raad is te vinden. Heel bijzonder, want om een advies van de rekenkamercommissie in de wind te slaan moet je in onze ogen goede argumenten hebben. Mogelijk zijn die er wel in de achterkamertjes, ík heb ze tot op heden niet gehoord. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email