fbpx

Geen woorden maar daden

Actions speak louder than words illustration

Het uitvoeren van ambitieuze doelstellingen is voor het college afgelopen jaren een stuk lastiger gebleken dan het formuleren daarvan. In de gemeenteraad zijn de geluiden die aandringen op meer daadkracht vanuit het college dan ook steeds sterker geworden. En gelukkig klinken de kritische geluiden ook niet meer alleen vanuit de rangen van de oppositiepartijen. Zelfs coalitiepartij CDA drong er bij het college al op aan “wat meer gas op de lollie” te geven.

Meer recent, in de bijdragen van diverse raadsleden in de media, lezen we vergelijkbare oproepen. Over de energietransitie: “CDA kritisch over aanpak energiedoelen”. Over de aanpak van misstanden bij de huisvesting van arbeidsmigranten: “CDA eerst zien, dan geloven”. En over het aanpakken van het grote tekort aan woningen: “CDA roept op tot een actieve rol van de gemeente”. Blijkbaar wordt het menens.

Het college is halverwege haar zittingstermijn en van het oorspronkelijke college zijn 3 personen en de gemeentesecretaris vertrokken. Dat kan een reden tot zorg zijn (voor de nieuwe mensen zijn ingewerkt loopt hun zittingstermijn al ten einde) maar kan evengoed als een kans worden gezien. Immers, nieuwe mensen brengen ook nieuw elan mee. Als VVD Venray willen wij graag in het laatste geloven.

En niet alleen dat, wij willen de resterende zittingstermijn graag meewerken aan het realiseren van oplossingen voor de problemen en uitdagingen waarvoor de Venrayse gemeenschap staat. Zoals: een woningbouwprogramma dat past bij de grote behoefte aan woningen, fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten en het maken van serieuze stappen richting de energietransitie. Wat ons betreft is het nu tijd om door te pakken!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email