fbpx

Geen open-eindregeling

Gisteravond stond het plan van De Schól in Heide op de agenda van de raadsvergadering. De werkgroep uit Heide heeft met veel kennis en kunde een projectplan voorbereid met daarin een voorstel voor ver- en nieuwbouw van De Schól, onder de vlag van de regeling Schoon door de Poort.

Andere kerkdorpen, zoals Oostrum en Leunen, gingen Heide eerder al voor. Hier runt de lokale gemeenschap, na overdracht via Schoon door de Poort, nu voor eigen verantwoordelijkheid de exploitatie van hun gemeenschapsaccommodatie. VVD Venray is vóór Schoon door de Poort, vóór eigen verantwoordelijkheid en vóór participatie.

Het plan van De Schól is ambitieus. Zeker voor Heide met in totaal 500 inwoners. In de commissievergadering van januari werden er daarom ook veel kritische vragen gesteld, zo ook door ons.  

Voor het plan is namelijk een behoorlijk taakstellend budget vanuit de gemeente benodigd. De investering bedraagt bijna € 2,4 miljoen. Wij hebben ons als VVD Venray afgevraagd, is dit in proportie? Hoe is de verhouding tot het aantal inwoners? En hoe is dit criterium bevolkingsomvang door de beoordelingscommissie beoordeeld?  

De beoordelingscommissie heeft gekeken naar de mogelijke groei op het criterium en de vergrijzing in het dorp. Echter, bij de huidige omvang van het aantal bewoners versus de gevraagde investering wordt niet stil gestaan.

Natuurlijk is de bijdrage niet een-op-een gekoppeld aan het aantal inwoners, maar de verhouding is zoek, ook in relatie tot andere initiatieven in andere dorpen en wijken. Wij kunnen dit verhaal niet uitgelegd krijgen. VVD Venray staat voor een gezond huishoudboekje en zuinig zijn met belastinggeld van de Venrayse inwoners.

We hebben daarom niet in kunnen stemmen met het voorstel voor De Schól, met pijn in ons hart. Wat ons betreft kan Schoon door de Poort geen open-eindregeling zijn en vinden dat de bandbreedte die verwacht zou kunnen worden, teveel overschreden wordt.

Hoe lastig ook, we vinden dat we rationeel moeten blijven. Ook zeker juist in het belang van Heide. We gunnen het iedereen, maar het moet financieel ook wel kunnen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email