fbpx

Geen concrete doelen in begroting

Old vintage compass on ancient map

In het collegeprogramma “een gezonde toekomst voor Venray; duurzaam, inclusief en veilig” heeft het college (en de coalitie) begin vorig jaar aangegeven wat zij in de periode 2018 – 2022 voor ogen hebben. Als stip op de horizon is een toekomstperspectief geschetst waar eigenlijk niemand op tegen kan zijn. Dat perspectief zou deze raadsperiode leidraad moeten zijn voor de dingen die het college in gang zet, voor verdere uitwerking van de plannen.

Onlangs heeft het college de programmabegroting 2020 gepresenteerd en binnenkort wordt deze in de gemeenteraad behandeld. Wat wij als VVD Venray bijzonder vinden is dat de programmabegroting op geen enkele manier die stip op de horizon concreet maakt, dat niet valt op te maken waar we nu staan en dat daarnaast ook onduidelijk blijft waar we uiteindelijk willen komen.

Met andere woorden: zonder heldere, meetbare uitkomsten bij het programma is het onmogelijk om de juiste koers te bepalen, om tussendoor te controleren of we de goede kant uitgaan of om de koers bij te stellen. We varen op een schip zonder kompas en zonder roer, we weten niet precies wat de bestemming is maar we weten wel precies hoeveel brandstof we gaan gebruiken (namelijk voor 126 miljoen euro)!

De voorliggende begroting is wel handig voor het college. Immers, verantwoording afleggen over de resultaten aan het eind van de raadsperiode is zo een eitje: er valt straks niks te controleren want feitelijk is er niets concreets beloofd.

VVD Venray zal het college oproepen de begroting concreter te maken met heldere en meetbare doelstellingen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email