fbpx

Gedegen onderzoek naar effecten “de Peel”

F-35 Lightning on the tarmac

Vanaf begin jaren vijftig tot 1993 heeft luchtmachtbasis “de Peel” gefunctioneerd als (slapende) vliegbasis. In de jaren daarna is bestemming veranderd in een luchtmachtbasis voor diverse luchtverdedigingssystemen. De vliegtaak is echter nooit definitief geschrapt.

Afgelopen jaar heeft Defensie het voornemen kenbaar gemaakt “de Peel” op termijn weer in gebruik te willen nemen als vliegbasis voor de nieuwe F-35. In reactie daarop heeft de gemeenteraad vanwege de te verwachte negatieve effecten voor de leefbaarheid en het welzijn van onze burgers in een motie unaniem aangegeven dit een onwenselijke ontwikkeling te vinden.

Het ministerie van Defensie is momenteel bezig met het opstellen van een MER, een milieueffectrapportage. Doel daarvan is om de milieueffecten van een eventuele toekomstige vliegbasis in beeld te brengen en mee te kunnen wegen in de besluitvorming. Is dat voldoende? Is daarmee alles gezegd? Wat de VVD-Venray betreft niet. Naast de MER kennen we in Nederland de MKBA, de maatschappelijke kosten- / baten analyse. Daarmee kunnen de welvaartseffecten van plannen in beeld gebracht worden en kan dus een aanvullend perspectief worden ingebracht bij de besluitvorming. Dat lijkt ons niet teveel gevraagd.

Als “de Peel” weer in gebruik genomen wordt als vliegbasis dan zal dat zeker voor langere tijd zijn. Een besluit daartoe mag dan ook niet lichtvaardig genomen worden. De Venrayse gemeenschap heeft er recht op dat alle informatie over de gevolgen vooraf bekend zijn. Een MKBA én een MER als gezamenlijk instrument bij de besluitvorming rondom “de Peel” is belangrijk en noodzakelijk.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email