fbpx

Flexwoningen op de agenda

Het houdt ons bezig, het voorstel over de flexwoningen. Als raadsfractie zijn wij sinds we dit voorstel vernamen in gesprek met inwoners in Oirlo, Oostrum en de Brabander over de ontstane onrust. Inhoudelijk hebben wij aangegeven dat het punt wat ons betreft voor de komende raadsvergadering van de agenda af mag. Dit hebben wij in de vergadering van het presidium (waarin de raadagenda voorbereid wordt) ook zo aangegeven.

Een dergelijk besluit zoals de voorgenomen huisvesting van ontheemden vraagt eerst om gesprekken, om informatie en een goede dialoog. Door tijd te nemen voor vragen over veiligheid, verkeer, aantallen, locaties en onduidelijkheden die er nu nog zijn. De reacties van inwoners liggen in lijn met onze eerste reactie; niet nu agenderen. VVD Venray volgt nauwgezet de komende informatieavonden en ook het extra ingelaste sprekersplein van donderdag 22 juni a.s. waar bewoners terecht kunnen met vragen en zorgen over deze plannen.

Om het voorstel voor deze raadsvergadering van de agenda af te kunnen halen, is er een raadsmeerderheid nodig. Dat is het democratische proces en dat geldt ook voor het wel of niet agenderen van onderwerpen tijdens de vergadering. Zo ook voor dit agendapunt flexwoningen. Dat betekent dat dit agendapunt voor aanstaande 27 juni op de agenda staat. VVD Venray zet alles op alles om dit agendapunt op een ander moment te behandelen, zodat zowel het college als de gemeenteraad de tijd en ruimte krijgen die nodig is om te komen tot het beste besluit voor Venray. 

VVD Venray staat voor ‘Samen voor Venray’. Dat betekent in dialoog met alle inwoners, organisaties en partijen.  We hebben een opgave voor opvang van ontheemden, maar dat doen we samen. VVD Venray wil dat bij dit soort zwaarwegende besluiten vooraf het gesprek aangegaan wordt met belanghebbenden. Samen voor Venray!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email