fbpx

Duidelijk kader voor gronddeals

Empty gold vintage picture frame with books

In de Commissie Wonen wordt veel vergaderd over wijzigingen van bestemmingsplannen.  

Daar zitten vaak voorstellen bij waaraan lang is gewerkt om maatwerk te leveren maar waarvan niet altijd duidelijk is of ze wel aan de regels voldoen. Gevolg is dat deze plannen tijdens de bespreking in de commissie of raad eindeloos ter discussie worden gesteld.

Voorbeelden te over van woningen en bedrijven in het buitengebied die van bestemming wijzigen of die willen uitbreiden en waarvoor ter compensatie elders oude gebouwen worden gesloopt. Steeds weer blijkt dat dan discussie ontstaat over de wenselijkheid hiervan. Ook is het lastig om te beoordelen of er sprake is van een eerlijke ruil waar iedereen beter van wordt of dat de balans te ver doorschiet en er cadeautjes worden uitgedeeld door de gemeente.

Als VVD Venray hebben wij al vaker aangegeven dat het hier ontbreekt aan helder beleid waaraan de voorstellen kunnen worden getoetst. Dat maakt de beoordeling eenvoudiger, objectiever en eerlijker.  En consistenter. Zonder duidelijke kaders blijft elk plan tot lange discussies tussen partijen leiden. Dat komt eerlijke en vlotte besluitvorming niet ten goede. Daar heeft u als burger of bedrijf wel recht op.

Geacht college: Geef de Commissie Wonen een instrument om haar werk te kunnen doen en stel beleid met duidelijke kaders voor gronddeals. Als de regels helder zijn hoeven we minder discussie te voeren of een voorstel wel binnen de past en kunnen we onze tijd besteden aan de uitzonderingen en besluiten of die in het maatschappelijk belang zijn.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email