fbpx

Draagvlak zonnepark komt niet aanwaaien

De gemeente Venray wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Dat klinkt abstract, maar als je in kaart hebt hoeveel energie je wil – en kan – besparen, kan je precies uitrekenen hoeveel energie er moet worden verduurzaamd en wat daarvoor nodig is.  Een aantal hectare zonnepanelen bijvoorbeeld.

VVD Venray is zich bewust van de noodzaak tot flinke stappen op het gebied van energietransitie. We staan aan het begin van een zoektocht naar de juiste mix van verschillende bestaande en toekomstige energiebronnen. We moeten niet smijten met belastinggeld, maar bedrijven en mensen prikkelen om te besparen en/of te verduurzamen. De gemeente heeft daarbij de verantwoordelijkheid om de juiste kaders te scheppen voor maatschappelijk aanvaardbare oplossingen.

Aan het vol leggen van daken met zonnepanelen kleven dan minder bezwaren dan aan grootschalige zonneparken op kostbare landbouwgrond tegen woonkernen aan. Het eerste moet dus absoluut onze voorkeur hebben. Maar met panelen op daken alleen komen we er niet.

Maak je echter ingrijpender plannen, betrek dan vanaf de start de omwonenden. Indien de gemeente al verder is in het proces van de besluitvorming vóórdat omwonenden zijn gekend en een echte kans hebben gehad om mee te denken, veroorzaak je onrust en wordt de kans op draagvlak verkleind.

Zonneparken of windmolens, supermarkten, stadsparken of grootschalige huisvesting van seizoenarbeiders. Het zijn radicale veranderingen voor omwonenden. Betrek ze dus op tijd. Het zal niet mogelijk zijn om altijd iedereen z’n zin te geven, maar wel helpen om eigenaarschap te creëren en een zo goed mogelijke oplossing voor Venray te vinden!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email