fbpx

Die vlieger gaat niet op!

Cute little child in a summer field with a Kite

Gemeentelijke belastingen zijn onder te verdelen in 2 typen: algemene belastingen en heffingen.

De opbrengsten van de algemene belastingen gaan naar de algemene middelen van de gemeente. De gemeenteraad bepaalt dus zelf waaraan de gemeente dat geld besteedt. Een voorbeeld hiervan is de onroerendezaakbelasting (OZB). Iedereen die een woning of een ander gebouw of grond bezit, betaalt deze belasting. Hierover was afgesproken dat de hoogte van deze OZB jaarlijks niet meer zouden stijgen dan de inflatie.

Heffingen heten ook wel rechten, tarieven of leges. De gemeente mag niet meer in rekening brengen dan de begrote kosten waarvoor de heffing dient. Het geld dat inwoners betalen voor deze heffingen gebruikt de gemeente dus direct om de kosten te betalen. De afvalstoffenheffing is een voorbeeld. Onlangs bleek dat we jarenlang te veel hebben betaald aan deze afvalstoffenheffing. Deze heffing moet dus – terecht – verlaagd worden.

Die verlaging levert een (extra) tekort op in de begroting van 600.000 euro de komende jaren. Wat schetst onze verbazing? De rekening wordt doodleuk teruggelegd bij (een deel van) dezelfde inwoners die al jarenlang te veel aan heffing hebben betaald: Ons college wil nu namelijk de OZB ineens met 600.00 euro verhogen om het gat te dichten.

Die vlieger gaat niet op als het aan VVD Venray ligt. Wat ons betreft wordt de afvalstoffenheffing verlaagd tot het kostendekkend niveau en komen we, volgens afspraak, niet aan de OZB. Om het gat te dichten moeten we nogmaals met de stofkam door de begroting, maar de rekening niet terugschuiven naar de inwoners.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email