fbpx

De prijs van het stikstofplan

Euro bankblijetten

Ronald Plasterk (oud- minister PvdA) schreef in de Telegraaf van 17 juni: “Het stikstofprobleem is ontstaan doordat bij de vorming van de Natura 2000-gebieden en het vaststellen van de normen de lobbyisten, bijbehorende academici en hun wederpartijen op het ministerie iets hebben doorgedrukt terwijl de rest niet oplette en niemand zich de gevolgen realiseerde. De stikstofuitstoot in Nederland is sinds 1990 bijna 3 keer afgenomen”.


De rechter heeft uitgesproken dat de regering zich aan zelfopgelegde normen moet houden, terwijl die normen tientallen keren strenger zijn dan in andere landen. Er wordt 25 miljard voor uitgetrokken. Is dat slim?

De gevolgen van het stikstofplan zijn voor onze regio heel verstrekkend. Het gaat niet alleen om de veehouderij; Ook de akkerbouw en vollegronds tuinbouw zal in haar huidige hoogtechnologische vorm niet meer kunnen bestaan. Over de prijsstijging en de kaalslag op ons platteland lijkt nog niet te zijn nagedacht.

Nederland is het voorbeeld voor de wereld in het produceren van hoogwaardig voedsel op de meest duurzame manier. De wereld kijkt hoe wij dit doen, en koopt onze technologie. Duurzaam doordat onze intensieve teeltmethodes per eenheid productie het minste vraagt van de belangrijkste bronnen: grond, water, mest en gewasbeschermingsmiddelen. Nu de overheid de intensieve teeltmethode wil wegjagen, gaan we veel minder voedsel kunnen produceren. Straks zijn er meer grond en hulpstoffen nodig voor de productie van dezelfde hoeveelheid. En dan is er echt minder ruimte over voor echte natuur.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email