fbpx

De olifant in de kamer

De aanwezigheid van de coffeeshops in het Henseniuskwartier is de grootste reden dat de leefbaarheid in deze woonbuurt wordt aangetast. VVD Venray benoemt de olifant in de kamer en verplaatsing wordt wat ons betreft niet uitgesteld tot 2029.

Afgelopen dinsdag hebben we als VVD Venray samen met D66 een amendement ingediend om beslissingen over verplaatsing van de coffeeshop(s) uit het Henseniuskwartier niet uit stellen tot 2029 zoals in de routekaart staat beschreven.

Het amendement hebben we niet in stemming hoeven brengen omdat de portefeuillehouder (de burgemeester) ons de toezegging heeft gedaan dat er NIET zal worden gewacht tot 2029 als er eerder duidelijkheid is omtrent ontwikkelingen die verplaatsing eerder mogelijk maken.

Ook is er toegezegd dat als er tussentijds iets wijzigt inzake de huidige gedoogverklaringen – die zijn persoonsgebonden -, deze tegen het licht gehouden worden en een nieuwe verklaring, waarmee het mogelijk is in dezelfde wijk deze coffeeshop te runnen, niet automatisch afgegeven wordt.

Hiermee denken we dat we een goede stap hebben gezet in het oplossen van de vele problemen in deze buurt; de veiligheid zoals de concentratie van straathandel, parkeer- en verkeersproblemen maar zeker ook de ondermijning (waar boven- en onderwereld elkaar raken). Onze stelling is dat wanneer de coffeeshops daar weggaan de negatieve effecten ook verdwijnen en er weer gewerkt kan worden aan een veilige buurt.

Er zijn wel wat pleisters geplakt in de tussentijd; de kamerverhuur werd aangepakt, meer verlichting en groen in de wijk. Echter, wij hebben kleur bekend en de olifant in de kamer benoemd; de aanwezigheid van de coffeeshops in deze woonwijk. Met als resultaat dat uitstel tot 2029 geen doel op zich is en als het eerder kan, dan wordt verplaatsing eerder opgepakt.

Kijk ons betoog via onderstaande link (zie tijd vanaf 0:10:42) en de toezegging van de burgemeester terug op 0:42:05 in de vergadering: https://venray.raadsinformatie.nl/vergadering/1145814

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email