fbpx

De Balans

little girl doing balance on rhythmic gymnastics

Het is traditie om tegen het einde van het jaar terug te blikken en de balans op te maken.

Ondanks punten van kritiek dat ons bestuur wel wat meer vaart mag maken met haar ambities, de wederom weinig concrete begroting en de gemiste kans om inwoners tijdig te betrekken op een aantal dossiers moet gezegd worden dat afgelopen jaar tal van zaken in gang gezet zijn. Ik noem er een paar.

Met de toekomstvisie Venray 2030 is voor een ambitieus pad naar de toekomst gekozen. De KODE Venray geeft de randvoorwaarden om de energietransitie in goede banen te leiden. Voor een toekomstbestendige en bij Venray passende bibliotheek is een solide basis gelegd. De zorgen van de bewoners van de vergeten driehoek worden eindelijk serieus genomen. Het toekomstplan voor de jongerencentra biedt perspectief op een actief netwerk voor álle jongeren van Venray. De kadernota Sociaal Domein en het nieuwe armoedebeleid kiezen voor een richting die zoveel mogelijk moet voorkómen dat mensen in de problemen komen. Met de herinrichting wordt het Gouden Leeuwplein hopelijk een groen pareltje in ons centrum. Tenslotte heeft zelfs de soap rondom de Aldi nog een nieuwe opening opgeleverd voor een oplossing (misschien ook tevens voor de Brier..?).

Al met al een jaar met een positief eindsaldo. Maar gezien de uitdagingen die er liggen geen reden om het in 2020 rustig aan te doen. Integendeel, komend jaar gaan wat VVD Venray betreft opnieuw de handen uit de mouwen! Namens fractie en steunfractie van de VVD Venray wensen wij u allen een gezond en voorspoedig 2020.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email